Z - PRZEMYSŁ - BIOSTERID MOCNY I - 30 KG

KWAŚNY NIEPIENIĄCY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY W PŁYNIE. Polecany wyłącznie dla zakładów przemysłowych.

(30 000 g )


Środki wykorzystywane są do użycia specjalistycznego.

Polecane dla zakładów przemysłowych.

Atest PZH: H-HŻ-6071-15/15/G


Produkt przeznaczony do dezynfekcji w przemyśle cukrowniczym. Wykazuje on  wyższą skuteczność mikrobiologiczną czyli działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w stosunku do innych preparatów na bazie nadtlenku wodoru.

Biosterid Mocny I stosowany jest do skutecznej ekologicznej dezynfekcji, nie zawiera substancji szkodliwych i powierzchniowo czynnych, powoduje jednoczesne zakwaszenie środowiska, przeznaczony do stosowania szczególnie w przemyśle  cukrowniczym jako środek:


  • dezynfekujący mieszaninę ekstrakcyjną, wodę poprasową, krajankę,
  • zakwaszający (obniżający pH) mieszaniny ekstrakcyjnej – ważne z punktu widzenia zachowania się pektyn,
  • dezynfekujący buraki cukrowe,
  • ograniczający problemy technologiczne pojawiające się po procesie ekstrakcji na dalszych etapach procesu technologicznego.Biosterid Mocny I jest aktywnym preparatem dezynfekującym, którego zasada działania polega nie tylko na dezynfekcji powierzchniowej, ale również powoduje spulchnianie i i usuwanie osadów występujących na skażonych powierzchniach. Posiada on własności chelatujące wobec jonów metali. 

Preparat zawiera w swym składzie: nadtlenek wodoru - zapewniający dezynfekujące właściwości preparatu, kwas octowy zapewniający odpowiednie pH,  stabilizatory nadtlenku wodoru,  katalizator reakcji tworzenia kwasu nadoctowego oraz wykazujący działanie ochronne (antykorozyjne) w stosunku do metalowych części aparatury, zabezpieczając przed korozją elementy stalowe, związek nieorganiczny - spulchniający i usuwający osady, nagary, kamień wodny (węglany wapnia i magnezu) blokujące ingerencje środka biobójczego do wnętrza tych osadów oraz likwidujący występujące w nich siedliska drobnoustrojów. 


Produkt do profesjonalnego wykorzystania:


  • do dezynfekcji wody zasilającej ekstraktor – zalecana dawka 5 - 7g / tonę buraków,
  • do dezynfekcji wody poprasowej – zalecana dawka 5-7g / tonę buraków,
  • do dezynfekcji i zakwaszania mieszaniny ekstrakcyjnej,
  • do dezynfekcji powierzchniowej buraków w dawce 5 – 15g preparatu na tonę buraka,
  • do dezynfekcji maszyn i urządzeń, rurociągów, powierzchni w przemyśle spożywczym metodą natryskową lub w centralnych systemach myjących CIP, dawka od 0,4 – 2 kg preparatu na 100 kg wody.


Sposób użycia:

Stosować natryskowo, zanurzeniowo lub w centralnych systemach CIP zgodnie z zaleceniami producenta.


Działanie w obiegu/poprzez zanurzenie

Bakteriobójcze 0,05% - 5 minut, temp. 20°C

Drożdżakobójcze 0,1% -  15 minut, temp. 20°C

Grzybobójcze 1% - 15 minut, temp. 20°C

Działanie na powierzchniach

Bakteriobójcze 0,05% - 5 minut, temp. 20°C

Drożdżakobójcze 0,02% - 15 minut, temp. 20°C

Grzybobójcze 1% - 15 minut, temp. 20°C


Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  

Substancja czynna: nadtlenek wodoru – 35g/100g.


Pobierz Atest Biosterid_Mocny

Recenzje

Aby dodawać komentarze - należy się zalogować