Z - PRZEMYSŁ - 30 KGBIOSTERID I - 30 KG

KWAŚNY, NIEPIENIĄCY, SKONCENTROWANY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY. Polecany wyłącznie dla zakładów przemysłowych.

(30 000 g )

Polecane dla zakładów przemysłowych.

Środki wykorzystywane są do użycia specjalistycznego.Nr atestu PZH: H-HŻ – 6071-21/15/G


PRZEZNACZENIE: 

 • Dezynfekcja maszyn, urządzeń i powierzchni.
 • Dezynfekcja wody w urządzeniach o obiegach zamkniętych.
 • Usuwanie grzybów, pleśni, glonów, mchów z powierzchni murowanych i drewnianych.
 • Neutralizacji szamb i latryn.


WŁAŚCIWOŚCI:

 • Preparat jest niepieniącym, kwaśnym płynem. 
 • Niszczy skutecznie bakterie, grzyby.
 • Charakteryzuje się  wysoką skutecznością mikrobiologiczną i nie wpływa szkodliwie na  środowisko naturalne. 
 • Po użyciu preparatu po kilku godzinach lub dniach ulega ona samorozkładowi nie pozostawiając substancji szkodliwych. Głównym składnikiem aktywnym preparatu jest nadtlenek wodoru. Preparat zawiera także w swym składzie esencje octową.


Sposób użycia: 

Stosować natryskowo, zanurzeniowo lub w centralnych systemach CIP zgodnie z zaleceniami producenta.


Działanie w obiegu/poprzez zanurzenie [Temp. 20°C]

Bakteriobójcze 0,15% - 5 minut

Drożdżakobójcze 0,3% -  15 minut

Grzybobójcze 3% - 15 minut

Działanie na powierzchniach

Bakteriobójcze 0,15% - 5 minut

Drożdżakobójcze 0,15% - 15 minut

Grzybobójcze 3% - 15 minut


Po zastosowaniu produktu powierzchnie mające kontakt z żywnością przepłukać wodą zdatną do picia.

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 


DEZYNFEKCJA:

Umytą uprzednio powierzchnię zwilżyć dokładnie roztworem roboczym preparatu poprzez zamgławianie. Po czasie nie krótszym niż podano w tabeli spłukać wodą powierzchnie zdatną do picia.


Roztwory robocze powinny być zużyte w ciągu 3 dni.


SZKODLIWOŚĆ I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

 • Koncentrat płynu powoduje oparzenia.
 • Ze stężonym preparatem i przy sporządzaniu roztworów pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i osłonę oczu i twarzy.
 • Oblaną skórą lub oczy przepłukać obficie wodą. W razie dostania się płynu oczu skontaktować się z lekarzem.
 • Roztwory 5 %-owe są bezpieczne dla skóry. Roztwory 20%-owe mogą powodować podrażnienia.
 • Przy dezynfekcji większych powierzchni wietrzyć pomieszczenia.Pobierz Atest Biosterid

Recenzje

Aby dodawać komentarze - należy się zalogować